Saturday, 27 June 2009

Điêu khắc gia Phạm Thế Trung tạc lại tượng nhà ngôn ngữ học Petrus Trương Vĩnh Ký


Điêu khắc gia Phạm Thế Trung tạc lại tượng nhà ngôn ngữ học Petrus Trương Vĩnh Ký tại hải ngoại
Hải Đăng
Ngày 1 tháng 9 năm 2008 vừa qua đúng 110 năm ( 1898 – 2008 ) kỷ niệm ngày Giỗ của Cụ Petrus Trương Vĩnh Ký, người đầu tiên có công rất lớn trong việc dùng chữ Quốc Ngữ qua địa hạt sáng tác văn học với hàng trăm tác phẩm giá trị mà người đã lưu lại cho hậu thế…
Năm 1898 Cụ mất đi để lại rất nhiều thưong tiếc, mãi đến sau này, một số trí thức miền Nam, trong đó có nhà cách nạng Trần Chánh Chiếu đã đứng ra vận đông và quyên góp khắp Nam Kỳ lục tỉnh để xây dựng Tượng Đài Cụ Petrus Trương Vĩnh Ký trang trọng đặt ngay tại thủ đô Sài Gòn lúc bấy giờ. (góc công viên Thống Nhất cạnh nhà thờ Đức Bà)
Đến năm 1975 (…) mà những yêu cầu đó đã không được đáp lời!

Điêu khắc gia Phạm Thế Trung đang tạc lại Tượng Petrus Trương Vĩnh Ký. HẢI ĐĂNG
Tại hải ngoại ,trong cùng một ý nghĩa đó, để nhớ lại công ơn của Cụ Petrus Trương Vĩnh Ký , điêu khắc gia Phạm Thế Trung đã thu thập tài liệu, hình ảnh để tạc lại bức tượng toàn thân cao như người thật với quốc phục Việt Nam (áo dài khăn đống) tay cầm quyển sách chữ Quốc Ngữ, với bước đi thong dong của một kẻ sĩ miền Nam. Với hoài bão sẽ cùng với Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại có thể vận động để xây dựng lại tượng của Cụ Petrus Trương Vĩnh Ký nơi xứ người .Tượng Đài của Cụ là một biểu tượng Văn Hóa đã gắn bó với người dân miền Nam Việt Nam tự bao giờ… Hải Đăng
source
Viet Tribune

No comments:

Post a Comment